הוקרת הטוב (גם בתקופה שפחות טוב מסביב)

הסגר הזה תפס אותי לא מוכנה מבחינה נפשית. הסגר הזה תפס אותי בדכדוך כולל, כשהתחושה הקשה שלי